LAVIGO.core 6000 / 16500 lm

  • Klasik ve en yüksek aydınlatma talepleri için performans seviyesi
  • Büyük aydınlatma hesaplama yüzeylerinin standart uyumlu, eşit aydınlatması için optimize edilmiş doğrudan ve dolaylı ışık oranı
  • Ulaşılması kolay, çok işlevli işletim elemanı
  • Dikey borunun ayarlanabilir eğim açısı
  • Ofis iş yerleri için insan merkezli aydınlatma VTL’si